Bij interesse in wedstrijden wordt begonnen met de 500-punten toernooien. Deze zijn vooral bedoeld de beginnende wedstrijdjudoka kennis te laten maken met alles wat komt kijken bij wedstrijden en zijn laagdrempelig van opzet. Naast de 500-punten toernooien is het mogelijk vanuit Judoclub Made mee te doen aan de wat grotere en zwaardere wedstrijden en toernooien.

Dit gebeurt is samenwerking met onze zusterclubs Judovereniging Haragei Terheijden en Judovereniging Zevenbergen. Gezamenlijk bepalen de 3 clubs voorafgaand aan het seizoen per niveau een wedstrijdkalender. Er zijn drie niveaus van wedstrijdjudoka’s, te weten het ABC-niveau. De indeling is als volgt:

C Status: Judoka leeftijd -10 jaar
B Status: Judoka leeftijd -12 jaar
A Status: Judoka leeftijd -15 jaar/-18 jaar
A+ Status: Judoka leeftijd -15/-18 uitzonderlijk talent die er alles aan doet om bij de besten te behoren

De status wordt in beginsel door de leeftijd bepaald. In individuele gevallen kan naar boven en beneden worden bijgesteld.

Hoe krijgt de judoka een C Status?

 • Heeft de leeftijd van -10 jaar
 • Traint 2x per week binnen de eigen club in een basisgroep (maximaal 3x per week)   OF
 • Traint 2x per week: eenmaal per week in een basisgroep binnen de eigen club en 1x per week in een wedstrijdgroep (maximaal 3x per week)
 • Is bij het wedstrijdsecretariaat aangemeld als wedstrijdjudoka
 • De motivatie van de judoka is erop gebaseerd dat de judoka het leuk vindt om aan wedstrijden deel te gaan nemen

De verdere voorwaarden voor deelname zijn:

 • Deelname aan 8 geselecteerde wedstrijden per seizoen (dit is exclusief de Zuid-Nederlandse en de clubkampioenschappen)
 • Lid van de JBN (Judobond Nederland)

Hoe krijgt de judoka een B Status?

 • Heeft de leeftijd van -12 jaar (of grote talenten uit de -10)
 • Traint minimaal 2x per week, maximaal 3x per week
 • Traint tenminste eenmaal per week in een basisgroep
 • Traint tenminste eenmaal per week in een wedstrijdgroep
 • Is bij het wedstrijdsecretariaat aangemeld als wedstrijdjudoka

De verdere voorwaarden voor deelname zijn:

 • Wedstrijden: 10 geselecteerde wedstrijden per jaar per seizoen (dit is exclusief de Zuid-Nederlandse en de clubkampioenschappen)
 • De judoka neemt deel aan de per seizoen vastgestelde wedstrijden
 • De judoka mag extra deelnemen aan 500 punten toernooien
 • Lid van de JBN (Judobond Nederland)

Hoe behoudt de judoka de B status?

 • De judoka doet mee aan minimaal 10 wedstrijden
 • De judoka volgt voor minimaal 90% de trainingen
 • De judoka toont maximale inzet en sportiviteit tijdens wedstrijden en toernooien

Wanneer wordt een B judoka een A judoka?

 • Heeft de leeftijd van -15 jaar
 • Traint minimaal 3 maal per week
 • Is bij het wedstrijdsecretariaat aangemeld als wedstrijdjudoka

De verdere voorwaarden voor deelname zijn:

 • Wedstrijden: 10 geselecteerde wedstrijden per jaar per seizoen (dit is exclusief de Zuid-Nederlandse en de clubkampioenschappen)
 • De judoka neemt deel aan de per seizoen vastgestelde wedstrijden
 • Lid van de JBN (Judobond Nederland)

Hoe behoudt de judoka de A status

 • De judoka doet mee aan minimaal 10 wedstrijden
 • De judoka volgt voor minimaal 95% de trainingen
 • De judoka toont maximale inzet en sportiviteit tijdens wedstrijden en toernooien

A+ judoka

De voorwaarden zijn gelijk aan die voor een A judoka, echter:

 • Voor deze judoka wordt een programma op maat samengesteld op basis van de door de judoka geformuleerde ambitie.
 • Als specifieke voorwaarde geldt dat de judoka gecoacht en begeleid wordt door de club waarvoor de judoka uitkomt.

Spelregels wedstrijdselectie

 • Indien de judoka verhindert is voor een training dient de judoka dit door te geven
 • Indien vooraf een geldige reden bekend is zoals familiefeest of bijzondere gelegenheid, geplande vakantie et cetera is de judoka eraan gehouden dat minimaal 4 weken voor de wedstrijd te melden
 • Het zonder bericht niet op komen dagen kan gevolgen hebben voor de status
 • De judoka is op tijd op trainingen en wedstrijden

De leeftijdscategorieën zijn als volgt:

Met ingang van 01 januari 2016

 • -8 jaar: Geboren in 2009 en 2010
 • -10 jaar: Geboren in 2007 en 2008
 • -12 jaar: Geboren in 2005 en 2006
 • -15 jaar: Geboren in 2002, 2003 en 2004
 • -18 jaar: Geboren in 1999, 2000 en 2001
 • -21 jaar: Geboren in 1996, 1997 en 1998
 • senioren: Geboren in 1995 en eerder

Met ingang van 01 januari 2017

 • -8 jaar: Geboren in 2010 en 2011
 • -10 jaar: Geboren in 2008 en 2009
 • -12 jaar: Geboren in 2006 en 2007
 • -15 jaar: Geboren in 2003, 2004 en 2005
 • -18 jaar: Geboren in 2000, 2001 en 2002
 • -21 jaar: Geboren in 1997, 1998 en 1999
 • senioren: Geboren in 1996 en eerder

Het programma van het seizoen 2016-2017 is hieronder opvraagbaar per selectie:

A-selectie

B-selectie -12 en -15 jaar

B-selectie -18 jaar

Dit is een VERPLICHT programma !!

Dit jaar kiezen we ervoor dat als de judoka in afstemming met de ouders een hogere ambitie heeft hij/zij dat zelf kenbaar maakt. Judoka’s in de categorie -12 en lager kunnen hiervoor bij Paul Christianen terecht en de oudere judoka’s kunnen bij Bert Wijkman terecht.

Een judoka kan deelnemen aan extra toernooien. Tussentijds worden relevante toernooien via het secretariaat gecommuniceerd. De extra toernooien die buiten de vastgestelde wedstrijdkalender vallen, zijn voor eigen rekening.

Voor de C-selectie is momenteel geen programma aanwezig omdat alle judoka’s zijn ingedeeld in de B-selectie. Enkele judoka’s hebben de A status en zijn hierover separaat geïnformeerd.

Wedstrijdselectie en wedstrijden 2016-2017

Je zou ook interesse kunnen hebben in