De bedenker van het judo is Jigoro Kano. Hij werd geboren op 28 oktober 1860 in het dorpje Mikage in het westen van Japan. Hij was klein en niet sterk. Hij bestudeerde de jiu-jutsu systemen van drie verschillende scholen: van de Kito-Ryo, de Tenshin-Shinyô-Ryu en de Nippon-Ryu (Ryu betekent school).

Hij zocht naar een nieuw systeem van zelfverdediging. Omdat hij zo klein was wilde hij met verschillende technieken de sterke mannen overwinnen. Hij moest daarom de krachten van de sterken gebruiken.
Hij bedacht het Nippon-Den-Kodokan-Judo; kortweg JUDO dat letterlijk betekent de zachte weg. In 1882 opende Jigoro Kano zijn eerste school: De Kodokan (“Kodo” betekent “de waarheid verkondigen” en “Kan” betekent “bijeenkomst”). Hij was toen 22 jaar. In 1889 vertrok Jigoro Kano uit Japan voor een tournee door Europa. Hij wilde zich op de hoogte stellen van de westerse opvoedingsmethoden en tegelijkertijd propaganda maken voor zijn Judo.

Judo werd in dat jaar ook een verplicht vak op school. Yamashita, één van zijn beste leerlingen, werd in 1903 naar Amerika gezonden, waar hij een school opende die in korte tijd een geweldige populariteit genoot. Ook president Theodore Roosevelt bezocht de school en werd een enthousiast judoka. Jigoro Kano bleef zijn hele leven nog les geven, maar dat werd steeds moeilijker omdat zijn gezondheid te wensen overliet.

In 1938 begaf hij zich naar Cairo voor een bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité, dat toen de spelen in Tokio voorbereidde. Op de terugreis op de boot Hikawa Maru naar Japan overleed hij, op 4 mei 1938, ten gevolge van een longontsteking. Hij overleed op 77-jarige leeftijd.

Omdat zijn zoon nog te jong was werd het bestuur van de Kodokan toevertrouwd aan zijn neef Nango Jiro. In 1946 werd deze opgevolgd door Risei Kano, zoon van Jigoro.

Judo wordt bij Judoclub Made gegeven door Judobond Nederland erkende leraren.

In de hedendaagse vorm bestaat Judo uit een drietal peilers:

  • algemene fitness en lichamelijke opvoeding kinderen
  • olympisch wedstrijdsport
  • beoefening van kata, waarbij judotechnieken worden getraind op vorm, hetgeen tot hogere leeftijden beoefend kan worden

De gradatie bestaat uit gekleurde banden bij de zogenaamde kyu (leerling) graden en met name zwarte banden bij Dan (meester) graden. Vanaf de 6e Dan is de band rood-wit geblokt.

Zowel de kyu als de dan graden worden verkregen met examens. De Kyu examens worden afgenomen door Judoclub Made. De Dan examens worden afgenomen door JBN district Zuid (tot en met de 3e dan) en door de Nationale Dangraden commissie van de JBN.