Voortgang van de aanbouw Judoclub made

Week 1

Op zaterdag 3 januari de officiële start van de bouw door de eerste schep in de grond gezet te zetten.

Week 2

Door de aannemer is de hoogte uitgezet en de plaats waar de funderingssleuf moet komen.
Op zaterdag hebben we het diepste punt bereikt volgens de sondering zou de aanlegdiepte voor op 80 cm en achterop 150 cm moeten zijn.
Tijdens het uitgraven bleek dat de aanlegdiepte van 80 cm maar op een zeer beperkt stuk van toepassing was en we bijna naar de 200cm moesten om de vaste grond te kunnen bereiken.
Het gevolg aanzienlijk meer zwarte grond (90 m3) afgevoerd en ophoogzand (wit zand in de volksmond) aangevoerd. Veel meer als voorzien maar toen het donker was waren we gereed.
Het riool aan de voorzijde linkerkant hebben we vervangen door nieuwe buizen van een grotere afmeting zodat de aanbouw er op aangesloten kan worden.
Ook toen geconstateerd dat de aansluiting naar het gemeente riool slecht wegloopt (dus de oorzaak van de wateroverlast in de kerstvakantie).

Week 3

De resultaten van de ontgravingen waren niet zoals op de tekening van eerdere bouwwerkzaamheden, deze paste dan ook niet geheel op de nieuwe constructie.
In overleg met de constructeur is dit op enkele puntjes aangepast. Het laatste deel van de funderingssleuf aangevuld en verdicht. De aanpassingen zijn doorgenomen met de aannemer.
De bestaande staalconstructie is ingemeten zodat de werktekeningen gemaakt kunnen worden.
De gemeente heeft de rioolaansluiting doorgespoten het loopt weg maar nader onderzoek (open graven) is nodig.

Week 4

De aannemer zou eind van de week met de fundering klaar zijn maar dit is niet gebeurt door de weersomstandigheden.
De constructie / werktekeningen van de vloeren, staalconstructie, kozijnen zijn van de aannemer ontvangen. Deze doorgenomen of het is zoals bij het ontwerpen is bedoeld en voorzien van de nodige op- en aanmerkingen terug naar de aannemer.
Op zondagmorgen na de hevige regen bui van zaterdagavond staat alles blank, ontstopping stuk opgegraven en water weg laten lopen; probleem binnen voorbij. Met spoed actie riool gemeente.

Week 5

Maandagmorgen actie rioolbuis doorspuiten!! Gemeente wanneer herstel ??? De gemeente heeft dinsdag riool opgegraven. In de inspectie put zat vol met boomwortels wat dus de verstopping en de nodige overlast veroorzaakte. Deze verwijdert en een nieuwe betere put aan gebracht en de buis goed gelegd. Dinsdagavond geen Ziggo aansluiting bij nader onderzoek blijkt bij het grondwerk aan riool door de gemeente de kabel beschadigd te zijn deze gerepareerd op woensdag.
Op maandag is de aannemer gestart op de bouw, eerst met het zetten van het bouwraam en aansluitend het stellen van de bekistingen voor de fundering. Op donderdag zijn de wapeningen gelegd en de poeren (opstortingen)voor de stalen kolommen gesteld. Vrijdag 11.00 uur is er beton gestort. De vloeren, staalconstructie en kozijnen kunnen gefabriceerd gaan worden.

Update1

Week 6

Op maandag is het stelwerk voor het metselwerk gedaan, dinsdag en woensdag zijn de muurtje uit de grond opgemetseld.
Vrijdagavond is de riolering voor binnen en buiten gelegd. Hierbij gelijk ook de aardeleiding voor de staalconstructie aan gebracht.
Op zaterdag hebben we de fundering sleuven weer aangevuld, een schoon en zuiver zandbed aangebracht voor de begane grondvloer.
Ook hebben we de laatste beplanting verwijderd, overige troep opgeruimd en alles mooi schoon en vlak gemaakt zodat de bouw kan beginnen.

Week 7

Op dinsdag en woensdag is de vloer verder uitgevlakt en voorzien van de nodige isolatie, folie en wapening.
Gelijkertijd zijn de laatste poeren met de ankerbouten voor de constructie gesteld.
Woensdagmiddag is er beton van de begane grondvloer en de poeren gestort.
Op de stormachtige zaterdag kwam de grote operatie, de wand van de bestaande hal moest deels verwijderd worden.
Na het verwijderen van de afdekkappen zijn de gevelelementen gedemonteerd en opgeslagen voor hergebruik. Door de weersomstandigheden moest het ontstane gat weer gelijk dichtgemaakt worden. Nadat alle platen verwijderd waren en de nodige gaten in de muur gehakt waren is de gehele muur afgedekt met zwart plasticfolie tegen de wind en de regen.

Week 8

Na het maken van de nodige voorzieningen in het begin van de week is op donderdag / vrijdag de staalconstructie geplaatst. Hierdoor is te zien wat voor een hal het gaat worden. Op zaterdag hebben we de eerste elektraleidingen op de vloer gemaakt en de aan gebracht noodvoorziening van zwart plastic weer goed vast en dicht gemaakt.

Week 9

In het begin van deze week is de staalconstructie nog afgesteld en is er begonnen met het stellen van de nodige profielen en kozijnen. Op dinsdag is de metselaar begonnen met het metselen van de binnenmuren. In overleg zijn de plaatsen van de sparingen en de elektradozen bepaald zodat ze nu gelijk ingemetseld kunnen worden. Voor de judo is het nu even rustig alles is met de aannemer bepaald en kort gesloten zodat het besteld en gemaakt kan worden.

Update 2

Week 10

De korte week van carnaval, de aannemer gaat verder met metselen van de binnen en buitenmuren duur het uitzonderlijke mooie weer gaat het voortvarend. De aanbouw krijgt al duidelijk vorm en de grootte van de fitnesshal is duidelijk te zien. De nodige uitsparingen voor de dozen en leidingen voor de stopcontacten en schakelaars worden in het metselwerk opgenomen.

Week 11

Op dinsdag is de verdieping vloer gelegd en aangestort. De buitenmuren zijn opgemetseld met daarop de prefab betonbanden gelegd.
Er is begonnen met het aanbrengen van de houten balken en het isoleren voor de gevelafwerking. De aansluiting met het platte dak wordt waterdicht gemaakt.
Op vrijdag is de vlag in top gegaan na 11 weken hebben het hoogste punt bereikt. Met de aannemer en het personeel op de bouw hebben we koffie gedronken in de kantine.

Week 12

De laatste binnenmuren op de verdieping zijn gemetseld. De voorbereidingen voor de beplatingen worden afgerond.
Op dinsdag is de nieuwe gevelbeplating aangebracht en op woensdag zijn de dakplaten gelegd. Op dinsdag avond licht paniek lekkage bij de tijdelijke afdichting buiten muur, gelukkig gaat er morgen het dak op lekkage voorbij dan.
Op woensdag is de voeger gestart met het voegen van het metselwerk. De beplating van de voorgevel is in productie genomen
De aanbouw is nu moment dus grotendeels wind en waterdicht.

Update 3

Week 13

De voeger heeft het laatste metselwerk gevoegd, het laatste timmerwerk aan de achterhout constructie is uitgevoerd. De leverancier van de staalconstructie heeft de laatste punten afgewerkt.
Op vrijdag is er de vooroplevering geweest hierbij de punten doorgenomen wat er nog afgewerkt moeten gaan worden.

Week 14

Op maandag zijn de panelen van de voorgeven aangebracht, helaas zijn deze niet volgens tekening. Hier is deze week aan gewerkt om dit op te lossen. Het overige zetwerk is gereed maar wacht op de afwerking voorgevel.

Week 15

De laatste puntjes zijn door de aannemer afgewerkt.
Voor de gevelbeplating is een oplossing gevonden en een proef gezet.

Update 4

Week 16

De gevel beplating is afgewerkt.
Het geheel is door de aannemer opgeleverd.
De voorbereidingen en bestelling voor de komende weken zijn gedaan.

Week 17

Straatwerk is verder afgerond en buiten het een en ander opgeruimd.
Deze week zijn de voorbereidingen gedaan voor de sloop van de bestaande tussenmuur.
Op zaterdag 26 april met grote groep van 20 vrijwilligers de bestaande muur er uitgeslagen en in een puincontainer gegooid. Hier was het spreekwoord vele handen maken licht werk goed van pas, in ruim 2 uur was de klus geklaard. De muur van 15 meter lang en 3,5 meter hoog was er uit, het resultaat 12m2 puin.

Week 18

Dit was een drukke week waar met man en macht gewerkt is om de nieuwe houten wand gereed te hebben voor dat de lessen weer beginnen. De kozijnen gesteld regelwerk er boven gemaakt geïsoleerd, beplatingen aangebracht afgetimmerd, geschilderd, schoongemaakt, matten er terug in en de lessen zijn op 7 mei weer begonnen.
In deze periode ook de nodige voeding kabels en leidingen aangelegd vanuit de bestaande meterkast naar de aanbouw.

Week 19

Bestaande cv installatie gelegen naast de kleedkamers gedemonteerd.
In de technische ruimte de nodige leidingen over de betonvloer en tegen de muur aangebracht voor water, cv elektra enz.
De nieuwe tussenwand afgetimmerd en de begonnen met de aansluitende muur tussen de bestaande en de nieuwbouw.

Week 20

De muur tussen de aanbouw en de aanbouw en de kolommen betimmerd en geschilderd.
De nieuwe leidingen voor de verwarming in de kleedkamers zijn aangebracht.
Er is tijdelijke verlichting gemaakt in de verschillende ruimtes.

Week 21

De kapconstructie van de fitnessruimte en de technische ruimte boven zijn afgetimmerd.
De afzuigpijp voor de ventilatie is boven tegen de dakconstructie aangebracht.
De kabelgoot voor de verlichting en vorige bekabeling is aan het plafond gehangen.

Week 22

Het ruwbouw timmerwerk is gereed en geschilderd.
De gehele aanbouw leeg en schoongemaakt tevens de voorbereidingen genomen voor het storten van de dekvloer.

Update 5

Week 23

Aansluitingen en gaten in de vloer dicht gemaakt, wapening netten gelegd.
Leidingen voor elektra verwarming zijn gelegd.
De cementdek vloer in de gehele aanbouw gestort deze kan gaan drogen 8 a 10 weken.

Week 24

Weinig gebeurd in de bouw, de gestorte vloer moest eerst uitharden voordat er gewerkt kan worden.
De nodige voorbereidingen voor de afwerking.

Week 25

Er kan begonnen worden met de aanleg van de installaties en de afwerking.
De inblaas zak van de ventilatie gemonteerd, de grote zware WTW-unit naar boven gebracht.
Vloerverwarming CV afgemonteerd.

Week 26

De binnendeuren pas gemaakt en afgehangen.
Kozijnen en deuren ruiten geplaatst en geschilderd.
Tegelvloer met plinten in de buitenberging en de wand en vloertegels toilet aangebracht.
Cv-ketels boiler gemonteerd en aangesloten.

Week 27

Armaturen voor de verlichting gemonteerd, en de elektrische installatie afgemonteerd.
Binnendeuren afgemonteerd, en laatste aftimmer latten en stroken aangebracht.
Kozijnen betimmeringen afgeschilderd.

Week 28

De leidingen voor de ventilatie aangesloten op de WTW- unit.
Af en aanvoer buizen naar geveldoorvoeren gelegd.
Nieuw hang en sluitwerk deursluiters kleedkamer 1 en 2.

Week 29

Systeem plafond in de fitnessruimte en toilet aangebracht.
CV, gas en waterleidingen aangesloten op de nieuwe Cv-ketel en boiler.
Alles opgeruimd en in de container zodat deze ook voor de vakantie weg kom.
Geveldoorvoeren voor de technische ruimte in de buiten muur gemaakt.

Week 30 – 32

Vakantie er is niet gebeurd in deze periode, iedereen heeft genoten van de vakantie.

De planning

Week 33

Aansluiten gevel doorvoeren van CV en WTW installatie.
Sanitair afmonteren laatste afwerkingen aangebracht.
Dekvloer goed schoongemaakt voor aanbrengen gietvloer.

Week 34

De gietvloer in de fitnessruimte wordt aanbrengen, moet 7- 10 dagen uitharden.
Voorbereidingen spiegelwand Dojo.
Onderhoudsklusjes in het gehele complex.
Aanpassingen schilderwerk uitvoeren in kleedkamers 1-2.

Week 35

Div. reparaties, update werkzaamheden in kleedkamer 1-2.

Week 36

Aanbrengen vloerplinten en plaatsen vaste trap fitnessruimte.
Randen / naden afkitten.
Laatste puntjes van de Installatie afwerken en inregelen.
Op zaterdag 6 september de Fitnesszaal inrichten, de huidige apparaten schoonmaken, plaatsen en eventueel aansluiten.
Laatste troep, rommel opruimen schoonmaken en afvoeren.

Week 37

Gepland staat om maandag 8 september te Starten met lessen in de nieuwe Fitnessruimte.