Bestuur

Het bestuur van Judoclub Made bestaat momenteel uit 5 personen en 2 vacatures. Alle bestuursleden zijn via de judosport vanuit de eigen hobby, interesse of door middel van de kinderen dan wel vanuit vrienden c.q. relaties met de club verbonden. Het bestuursteam heeft diverse portefeuilles verdeeld over de verschillende beleidsterreinen van de vereniging. Het gehele bestuur is te bereiken via het formulier op onze contactpagina.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 personen en deze hebben de volgende zaken in portefeuille:

Functie Portefeuille
Frank van der Made Voorzitter Voorzitter Stichting Judo Made met portefeuilles algemeen beleid en leraren
Voorzitter Technische Commissie met portefeuilles technisch beleid en uitvoering technisch beleid
Ethel Raats Secretaris
Francois Bello Penningmeester Financieel beleid, jaarrekening, verzekeringen en inning lidmaatschapsgelden

Verder zitten in het bestuur:

Functie Portefeuille
Voorzitter Onderhouds Commissie Onderhoud van dojo inclusief schoonmaak en inventaris
Voorzitter Kantine Commissie Kantine beheer Judoclub Made
Voorzitter Activiteitencommissie Organisatie van ledenactiviteiten voor diverse doelgroepen
Voorzitter PR-Commissie Interne en externe communicatie, website, scholenactie

Dan zijn er ook nog specifieke portefeuilles die door diverse personen uitgevoerd worden:

Functie Portefeuille
Wedstrijdsecretaris Inschrijving en communicatie wedstrijden, lid technische staf Judoclub Made
Wedstrijd Organisatie Commissie Organisatie Amerhal toernooi, clubkampioenschappen en 500 punten toernooi.
Ledensecretaris Verwerken inschrijvingen ledenadministratie
Emailbeheerder Ledenadministratie en email beheer
Webbeheerder Beheer content website Judoclub Made
Assistent secretaris Notuleren algemene bestuursvergaderingen