Sportrooster
Het overzicht van alle sporten inclusief het lesrooster vind u in deze Folder.

Lidmaatschap
Om lid te worden dient een volledig ingevuld Inschrijfformulier bij de dojo ingeleverd te worden.
Inschrijfgeld bedraagt per inschrijving € 8,25. Deze wordt in rekening gebracht met de eerste afschrijving.

Contributie

De contributieprijzen worden jaarlijks geïndexeerd en zijn per 1 juli 2019 vastgesteld als volgt:

Leeftijd (jaar) Kwartaal
t/m 11 jaar € 21,00
12 t/m 15 jaar € 23,10
16 t/m 17 jaar € 28,00
18 jaar en ouder € 34,80
Tai Chi € 34,80
Rustend Lid € 10,00
Fitnesspas €   5,00

Wijzigingen
Alle leden zijn verplicht wijzigingen in de gegevens zoals vermeld op het Inschrijfformulier door te geven middels een Mutatieformulier. Dit formulier is tevens verkrijgbaar aan de bar. Het kan worden ingeleverd in de dojo.

Opzegging
In geval van opzegging zijn alle leden verplicht deze door te geven middels een Opzegformulier. Dit formulier is tevens verkrijgbaar aan de bar. Het kan worden ingeleverd in de dojo.

Postadres / Secretariaat
Ethel Raats
Kalverstraat 89
4921 AS  Made
Tel. 0162-686029

Ledenadministratie
Mail via de contactpagina