Leden van Judoclub Made kunnen gebruik maken van verschillende faciliteiten. Meld je je dus aan als judoka, dan mag je ook een les jiu jitsu volgen, of meedoen met Aikido. En schaf je tegelijkertijd een fitnesspas aan, dan is ook dat een optie. Wil je snel naar een overzicht van alle lestijden? Klik dan op de link: lestijden

Lidmaatschap: aanvragen, wijzigen of opzeggen
Aanvragen
Om lid te worden dient een volledig ingevuld Inschrijfformulier bij de dojo ingeleverd te worden of per mail opgestuurd te worden naar ledenadministratie@judoclubmade.nl. Inschrijfgeld bedraagt per inschrijving € 8,25. Deze wordt in rekening gebracht met de eerste afschrijving. Schrijft u zich in voor de fitness, dan brengt dit nog € 5,- extra kosten met zich mee. 
Wijzigingen
Alle leden zijn verplicht wijzigingen in de gegevens zoals vermeld op het Inschrijfformulier door te geven middels een Mutatieformulier. Dit formulier is tevens verkrijgbaar aan de bar. Het kan worden ingeleverd in de dojo.
Opzeggen
Opzeggen gebeurt schriftelijk via een volledig ingevuld en ondertekend Opzegformulier. De opzegging dient ten minste 2 weken voorafgaand aan het nieuwe kwartaal plaats te vinden, zodat de opzegging tijdig verwerkt kan worden in de ledenadministratie. Dit kunt u ook bij de dojo inleveren of mailen naar ledenadministratie@judoclubmade.nl.

Alle formulieren zijn ook verkrijgbaar in de dojo!

Contributie (de prijzen zullen per 1 april worden aangepast!)
Per 1 april verhogen we onze contributie. De laatste verhoging van het tarief was juli 2019. Normaal werd de contributie jaarlijks een beetje verhoogd. Met de start van ons als nieuw bestuur en vrij snel daarna de Corona-periode had dit voor ons geen prioriteit.

Nu zien we versoepelingen en meer mogelijkheden ontstaan. In de Corona-periode zijn de vaste lasten doorgegaan en hebben we, net als andere verenigingen, helaas leden verloren. Minder inkomsten dus. Het besluit om de contributie te verhogen zien we nu als noodzaak. Niet alleen om onze reserves weer op te bouwen maar ook om nieuwe mogelijkheden te gaan ontwikkelen.

Als bestuur hebben we nog steeds de wens om van Judoclub Made weer een bruisende familievereniging te maken. Met nieuwe activiteiten, nieuwe materialen en een goed verzorgd clubgebouw. Wij willen ook in de komende jaren een positief begrip in Made blijven met sportmogelijkheden voor jong en oud. Om dat te kunnen realiseren hebben we, naast helpende handen, ook budget nodig.

Met ingang van 1 april zullen dan ook de volgende wijzigingen optreden:

  • We voegen een aantal leeftijdscategorieën samen;
  • Het inschrijfgeld wordt iets verhoogd;
  • De fitnesspas wordt gratis.
     

We begrijpen het als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht. U ben van harte welkom om deze te sturen naar info@judoclubmade.nl.

Tarieven nuTarieven per 1-4-2022
Leeftijd (jaar)KwartaalLeeftijd (jaar)Kwartaal
t/m 11 jaar€ 21,000 – 12 jaar€ 24,00
12 t/m 15 jaar€ 23,1013 – 17 jaar€ 28,00
16 t/m 17 jaar€ 28,00
18 jaar en ouder€ 34,8018 jaar en ouder€ 38,00
Rustend lid€ 10,00Rustend lid€ 10,00
 Fitnesspas € 5,00Fitnesspasinclusief
 Inschrijfgeld € 8,25Inschrijfgeld€ 14,00

Postadres / Secretariaat
E. Kuijpers
Krukweg 4
4782 pa Moerdijk
Mail: secretaris@judoclubmade.nl

Ledenadministratie
Mail via de contactpagina