Leden van Judoclub Made kunnen gebruik maken van verschillende faciliteiten. Meld je je dus aan als judoka, dan mag je ook een les jiu jitsu volgen, of meedoen met Aikido. En schaf je tegelijkertijd een fitnesspas aan, dan is ook dat een optie. Wil je snel naar een overzicht van alle lestijden? Klik dan op de link: lestijden

Lidmaatschap: aanvragen, wijzigen of opzeggen
Aanvragen
Om lid te worden dient een volledig ingevuld Inschrijfformulier bij de dojo ingeleverd te worden of per mail opgestuurd te worden naar ledenadministratie@judoclubmade.nl. Inschrijfgeld bedraagt per inschrijving € 8,25. Deze wordt in rekening gebracht met de eerste afschrijving. Schrijft u zich in voor de fitness, dan brengt dit nog € 5,- extra kosten met zich mee. 
Wijzigingen
Alle leden zijn verplicht wijzigingen in de gegevens zoals vermeld op het Inschrijfformulier door te geven middels een Mutatieformulier. Dit formulier is tevens verkrijgbaar aan de bar. Het kan worden ingeleverd in de dojo.
Opzeggen
Opzeggen gebeurt schriftelijk via een volledig ingevuld en ondertekend Opzegformulier. De opzegging dient ten minste 2 weken voorafgaand aan het nieuwe kwartaal plaats te vinden, zodat de opzegging tijdig verwerkt kan worden in de ledenadministratie. Dit kunt u ook bij de dojo inleveren of mailen naar ledenadministratie@judoclubmade.nl.

Alle formulieren zijn ook verkrijgbaar in de dojo!

Contributie
De contributieprijzen worden jaarlijks geïndexeerd en zijn per 1 juli 2019 vastgesteld als volgt:

Leeftijd (jaar) Kwartaal
t/m 11 jaar € 21,00
12 t/m 15 jaar € 23,10
16 t/m 17 jaar € 28,00
18 jaar en ouder € 34,80
Rustend lid € 10,00
   
   

De fitnesspas kost eenmalig €   5,00.

Postadres / Secretariaat
E. Kuijpers
Krukweg 4
4782 pa Moerdijk
Mail: secretaris@judoclubmade.nl

Ledenadministratie
Mail via de contactpagina