Kaarters uit de buurt vieren 1e lustrum

Vijf jaar geleden vroeg Marianne Stoop of kaarters uit de buurt bij Judoclub Made mochten kaarten. Vanaf die tijd wordt met goedvinden van de gemeente al vijf jaar lang elke dinsdagmiddag met veel plezier in de kantine van Judoclub Made gerikt en gejokerd.

Dinsdagmiddag 12 april jongstleden werd het jubileum feestelijk gevierd met een extra drankje en hapje.

De kaarters werden aangenaam verrast door de coördinator Dorpsgericht werken, Lilian Lambrechts, die Marianne Stoop namens de gemeente een cheque van 250 euro subsidie vanuit “Samen aan de slag” van het Dorpsgericht werken overhandigde, die dankbaar aanvaard werd.

Dankzij deze gift kunnen de kaarters de komende jaren weer aangenaam kaarten bij Judoclub Made.

Gezellig samen een kaartje leggen bij Judoclub Made
Gezellig samen een kaartje leggen bij Judoclub Made
Lilian Lambrechts overhandigt de cheque aan Marianne Stoop
Lilian Lambrechts overhandigt de cheque aan Marianne Stoop
Feest bij Judoclub Made

Je zou ook interesse kunnen hebben in