Op zaterdag 29 juni 2019 worden in onze dojo De Duinpan bandexamens Judo en Jiu-Jitsu afgenomen. De examens worden afgenomen door een van onze leraren.

Mocht jij als judoka of jiu-jitsuka hiervoor in aanmerking komen zul je in de komende weken daarvoor een uitnodiging ontvangen van je leraar.

De examens Judo voor gele, oranje en groene band beginnen om 13.00 uur.
De examens Judo voor blauwe en bruine band beginnen om 14.00 uur.
De examens voor Jiu-Jitsu beginnen om 15.00 uur.

Je ouder(s) en familieleden zijn hierbij natuurlijk van harte welkom.

Je dient een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

De kosten van het examen zijn voor de judoka’s en jiu-jitsuka’s tot en met 11 jaar € 5,- en vanaf 12 jaar en ouder € 7,50.
Een vriendelijk verzoek dit bedrag in een gesloten enveloppe met je naam voor 29 juni 2019 in de bus onder de bar te deponeren.

Via deze link kun je je voor het examen opgeven. Inschrijven kan voor 21 juni 2019. Wees daarmee op tijd !!

Met sportieve groet,

Rob van den Biggelaar

Bandexamens Judo en Jiu-Jitsu – Juni 2019

Je zou ook interesse kunnen hebben in