Bestuur

Het bestuur van Judoclub Made bestaat momenteel uit 6 personen en 1 vacature. Alle bestuursleden zijn via de judosport vanuit de eigen hobby, interesse of door middel van de kinderen dan wel vanuit vrienden c.q. relaties met de club verbonden. Het bestuursteam heeft diverse portefeuilles verdeeld over de verschillende beleidsterreinen van de vereniging. Het gehele bestuur is te bereiken via het formulier op onze contactpagina.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 personen en deze hebben de volgende zaken in portefeuille:

Functie Portefeuille
Frank van der Made Voorzitter Voorzitter Stichting Judo Made met portefeuilles algemeen beleid en leraren
Voorzitter Technische Commissie met portefeuilles technisch beleid en uitvoering technisch beleid
Ethel Raats Secretaris
Francois Bello Penningmeester Financieel beleid, jaarrekening, verzekeringen en inning lidmaatschapsgelden

Verder zitten in het bestuur:

Functie Portefeuille
Anton van Beek Voorzitter Onderhouds Commissie Onderhoud van dojo inclusief schoonmaak en inventaris
Astrid Segeren Voorzitter Kantine Commissie Kantine beheer Judoclub Made
Helga Walters Voorzitter Activiteitencommissie Organisatie van ledenactiviteiten voor diverse doelgroepen
vacature Voorzitter PR-Commissie Interne en externe communicatie, website, scholenactie

Dan zijn er ook nog specifieke portefeuilles die door de volgende personen uitgevoerd worden:

Functie Portefeuille
Jenny Pals Wedstrijdsecretaris Inschrijving en communicatie wedstrijden, lid technische staf Judoclub Made
Esther de Rond Wedstrijd Organisatie Commissie Organisatie Amerhal toernooi, clubkampioenschappen en 500 punten toernooi.
Sylvia Ligtvoet Ledensecretaris Verwerken inschrijvingen ledenadministratie
Gerard Thijssen Emailbeheerder Ledenadministratie en email beheer
Ferdinand Busch Webbeheerder Beheer content website Judoclub Made
Mirjam vd Elshout Assistent secretaris Notuleren algemene bestuursvergaderingen

Ten slotte geven we hieronder nog een overzicht van de leraren en wat zij voor Judoclub Made betekenen:

Bert Wijkman Judoleraar, wedstrijdtrainer, coach, lid technische staf Judoclub Made, graduatiebeleid
Paul Christianen Judoleraar, wedstrijdtrainer, coach, lid technische staf Judoclub Made, fitness leraar
Esther de Rond Judoleraar, lid WOC Judoclub Made
John Oomen Judoleraar
Adri Kuijpers Jiu Jitsu leraar, wedstrijdtrainer, coach
Evert Ooijens Jiu Jitsu leraar
Harry Kat Aikido leraar
Monique Janssen Fitness leraar
Roel de Hoogh Fitness leraar
Tom Rademakers Tai Chi leraar