Clubheld Jenny Pals – Roelands 2e van Nederland

 

Bij deze laten we jullie weten dat Jenny Pals – Roelands dinsdagavond in Zeist 2e van Nederland is geworden bij de actie ‘clubhelden van de amateursport’.

Als club willen we Jenny in het zonnetje zetten en wel op vrijdagavond 24 november om 19.30 in onze dojo met aansluitend een toast op deze waardering voor haar inzet voor onze club en de judosport in het bijzonder.

Wellicht tot vrijdagavond.

Judogroeten,
Frank van der Made

Mede namens het bestuur van Judoclub Made

Transitie bestuur Judoclub Made

Het bestuur van Judoclub Made laat haar leden weten dat voor de komende periode een aantal bestuursportefeuilles (voorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitter onderhoudscommissie) vrij gaan komen.

Met een frisse blik willen we verder invulling geven aan de toekomst van Judoclub Made.

We kunnen ons voorstellen dat er suggesties dan wel goede ideeën zijn over een juiste invulling van de vrijkomende portefeuilles.

Schroom niet om ons te attenderen op en te benaderen via het volgende mailadres: secretaris@judoclubmade.nl

Met vriendelijke groeten
Bestuur Judoclub Made